Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Perfect Colours Bt. on-line áruházában (www.perfectcolours.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

A Perfect Colours Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-728886; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19/E.; adószám: 20579793-2-41; e-mail: info@perfectcolours.hu; képviseli: Gyurkó Judit ügyvezető; a továbbiakban: webáruház) interneten elérhető termékkatalógusából a webáruház által forgalmazott vegyiáru és illatszer termékeket kínálja eladásra. Az internetes áruházon keresztül leadott elektronikus megrendeléssel a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a webáruház és a megrendelést leadó magánszemély vagy cég (a továbbiakban: megrendelő) közt. Ezen adásvételi szerződést a webáruház írásban megkötött szerződésnek tekinti, melyet a leadott rendelés azonosítószámán iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol.

Jelen ÁSZF a www.perfectcolours.hu címeken elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire sem, melyekre a www.perfectcolours.hu oldalon található hivatkozás vezet. Az ÁSZF megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut rendel meg.

2. Szerződő felek

Az adásvételi szerződés a webáruház mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket a későbbiekben - a megrendelés visszaigazolásáig - lehetősége van módosítani/visszavonni. A webáruház ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt a webáruház jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát ellenőrizni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a megrendelése elküldésével a jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően.

3. Vételárak

A webáruház az áruk vételárát minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, azaz forintban határozza meg. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Ezen kívül külön lapon szerepel a szállítási szolgáltatás költsége. Az ajánlati ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából, valamint a szállítási árból tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a megrendelést a Perfect Colours Bt. jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös megegyezésével módosítható. Megrendelés leadásakor a Perfect Colours Bt. kötelezi  magát, hogy a kiválasztott termékeket a rendeléskor érvényes, a jóváhagyott regisztrációnak megfelelő  áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött e-mail alapú visszaigazolás is tartalmazza. A Megrendelőnek utánvétes fizetés esetén a termékek árát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor kell megfizetnie a Kiszállítónak.

4. A szerződés hatálya

Az internetes felületen csak cselekvőképes nagykorú természetes, illetve jogképes jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a webáruház között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A webáruház kötelezettséget vállal a megrendelés teljesítésére, a megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat, valamint a szállítási költséget maradéktalanul, határidőben megfizeti. A rendelési folyamat során a megrendelő megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez a megrendelőnek el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.).

A felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés a webáruház általi jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A webáruház rendszere minden érvényes rendeléshez egy rendelésazonosító-számot ad, melyet megrendelő megtalál minden rendelése mellett az áruházban létrehozott fiókjában, illetve a megrendelő e-mail címére küldött rendelésigazoló e-mailben. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés leadását követően a webáruház haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül megküldi megrendelő részére a visszaigazolást a megrendeléséről.  Az adásvételi szerződés a megrendelés a webáruház általi visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nem történik meg 48 órán belül, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A webáruház a megrendelés jóváhagyásáig biztosítja a lehetőséget a megrendelőnek a megrendelése módosítására, visszavonására.

Amennyiben a megrendelő által megvásárolni kívánt termék nem áll rendelkezésre, és emiatt azt a webáruház nem tudja a vállalt általános szállítási határidőn belül a felhasználónak eljuttatni, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a megrendelő ezen információk ismeretében is megvásárolja a terméket, a késedelem miatt igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, a webáruház a szerződés létrejöttétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a szerződéstől elállhat.

5. Szállítási feltételek

A megrendeléseket a visszaigazolást követő 5 (öt) munkanapon belül vállalja teljesíteni Magyarország terültére történő kiszállítás esetén. A megrendelések kézbesítése a hét minden munkanapján folyamatosan történik. A raktárról nem elérhető termékek esetében a megrendelőt értesítjük a postázás várható időpontjáról.

A regisztrációnál megadott névre és címre kiállított számlát a csomagban találja a megrendelő. A megrendelő köteles a webáruház internetes áruházban megrendelt és a megrendelő által megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Amennyiben fizetési módként a "Kiszállításkor a futárnak" opciót választotta a megrendeléshez úgy a webáruház által küldött számlán feltüntetett vételárat - mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza – a megrendelő köteles készpénzben a kézbesítőnek kifizetni.

A csomagolási és utánvételes szállítási költség Magyarország területén: 1.890.- Ft. Fogyasztónak minősülő természetes személyek rendeléseinél a kiszállítás 20.000,- Ft rendelési érték felett Magyarország területén belül ingyenes. A webáruházba szakmai vásárlóként, vagy viszonteladóként regisztrált partnereink rendeléseinél a kiszállítás nettó 50.000,- Ft rendelési érték felett Magyarország területén belül ingyenes.

A webáruház Magyarország területén kívül kiszállítást kizárólag az Európai Unió országainak területére vállal, azzal, hogy a szállítás nem ingyenes, hanem a szállítási költség esetileg kerül megállapításra és egyeztetésre a megrendelővel.

6. Vásárlástól való elállás

Az érvényben levő törvényi rendelkezéseknek megfelelően a fogyasztónak minősülő megrendelőnek lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (ezzel együtt a megvásárolt áru visszaküldésére) az áru kézhezvételétől számított 30 napon belül. A megrendelő nem köteles indokolni az elállását. Az elállási időszak az 1. naptól számított 30 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell a webáruházat. Az áru visszaküldésnél felmerülő költségeket a megrendelő köteles megfizetni, de jogszerű elállás esetén a rendelés teljes összege  visszafizethető a megrendelő részére (a szállítási díjat is beleértve). Az elállás jogát csak  természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a megrendelő, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás. Abban az esetben, ha a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c. pont hatálya alá eső terméket a megrendelő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen a webáruház részére visszajuttatni, a webáruház nem vállalja a termék  visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a megrendelőnek, a megrendelő költségére. A jogszerűen gyakorolt elállás és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 30 napon belül megtörténik.

7. Panaszkezelés

Amennyiben a megrendelőnek valamilyen panasza van az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@perfectcolours.hu e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. A webáruház a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről.

8. Adatvédelem

A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a webáruház az adatait az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

9. Zárórendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A webáruház fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a webáruház a szolgáltatást biztosítja. Az ÁSZF módosításáról a webáruház a megrendelőket akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.perfectcolours.hu oldalon. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a megrendelő dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Az ÁSZF utolsó módosításának időpontja: 2021. július 01.

Keresés